Nasze usługi

Firma BHP–SAP oferuje kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które obejmują:

  • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.
  • Sporządzanie i przedstawianie raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Szkolenie okresowe BHP ONLINE - Sprawnie i zgodnie z prawem

Szkolenia okresowe BHP dedykowane dla:

  • pracodawców,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników administracyjno – biurowych w języku angielskim
  • pracowników administracyjno - biurowych w języku angielskim.

Szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna

  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone są dla pracowników firm, instytucji państwowych i samorządowych obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy.

Szkolenia BHP i PPOŻ

  • Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Bardzo istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw , które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.