Szkolenia BHP i P.POŻ

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Bardzo istotne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw , które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (Dz.U. Nr 180 poz 1860) oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony p.poż oraz zdobycie umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, a także zdobycie wiedzy dotyczącej zapewnienia koniecznych warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, oraz tworzeniu warunków zapobiegających powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia i minimalizowaniu skutków tych zdarzeń.

Szkolenie przeprowadza się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych  w formie wykładu prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Szkolenia prowadzą aktywni zawodowo specjaliści bhp i p.poż oraz prawa pracy.

Organizujemy zarówno szkolenia zamknięte jak i otwarte.