Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu fachową pomoc przy wypełnieniu obowiązku oszacowania ryzyka zawodowego wynikającego z Kodeksu Pracy art. 226 – „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Oferujemy usługi związane z przeprowadzeniem analizy i oszacowania ryzyka zawodowego w Państwa Firmie oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie spełniającej wymogi przepisów prawa. Proponujemy środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.